بسم الله الرحمن الرحیم

فردا یه کلاس با معلمی من هست...

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۰۰ در باشگاه علمی پژوهشی جوان.

حضور برای همگان آزاد است.


خلاصه مطالب و مشق‌ها:

دریافت
عنوان: خلاصه مطالب جلسه و مشق‌ها
حجم: 63.4 کیلوبایت


باسپاس