به نام خدا

جلسه‌ی ششم امروز تشکیل شد و مبحث ورودی/خروجی در این جلسه به اتمام رسید.

به امید خدا جلسات هفتم و هشتم فردا چهارشنبه 92/6/6 ساعت 4 تا 7:30 تشکیل خواهد شد.

این دو جلسه به موضوع تابع اختصاص یافته اند و انشاالله موضوع اشاره‌گر، شنبه 9 شهریور ماه تدریس خواهد شد.