بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه‌ی دوازدهم کلاس‌های فشرده‌ی المپیاد کامپیوتر هم امروز به پایان رسید.

از آقای جهان‌آرا، جامی‌مقدم و فیاض‌بخش و  باشگاه علمی‌پژوهشی جوان که زحمت برگزاری این کلاس‌ها رو کشیدند تشکر می‌کنیم.


امیدوارم کلاس‌ها برای همه خوب بوده‌باشه و باعث یادگیری شده باشد.


عکس‌های جلسه‌ی آخر:


 عکس‌های جلسه‌ی دوازدهم کلاس‌های نوروزی عکس‌های جلسه‌ی دوازدهم کلاس‌های نوروزی عکس‌های جلسه‌ی دوازدهم کلاس‌های نوروزی