به خاطر مشغله‌ی بسیار زیاد من، کلاس بعدی به جای پنج‌شنبه، یک‌شنبه (همین پس‌فردا!) برگزار خواهد شد. :)