سلام

فردا  (یک شنبه - ۹ شهریور) ساعت 5 بعد از ظهر کلاس شروع میشه.