درود بر شما


فردا کلاس من ساعت 16:30 تو باشگاه جوان تشکیل می شه. برای بچه های سال اولی (در صورت وجود!) روی چندتا سوال مرحله یک کار می کنیم که خیالمون راحت شه قبول می شن(!)  و برای بقیه (باز هم در صورت وجود!) یه دوره مرحله دو (با چندتا سؤال اضافه) با هم حل می کنیم.

:)


شرکت تو این کلاس برای کسانی که قبلن تو کلاس ها نبوده ان و بچه های همه ی مدرسه های یزد، مستقل از جنسیت، آزاده! :)


خوش باشین