سلام

 امیدورام که خوب باشید ؛‌


آزمون رو دانلود کنید و تا فردا ساعت ۲۰ جواب هاتون رو برای من بفرستید!


دانلود 

امتیاز هر سه سوال برابر و وقت آزمون ۴ ساعت است .

پ.ن :‌تمام کسانی که میخواهند در کلاس های تابستان شرکت کنند لازم است این آزمون ها را بفرستند!

پ.ن۲:جواب ها باید تایپ شود و یا از آن ها عکس گرفته شود و به ایمیل زیر فرستاده شود :‌

yazdcs1395@gmail.com