آزمون تئوری دوم روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲ (برای هر دو گروه) از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.


:)


آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۴۴ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۴۳ کیلوبایت


آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۵۲ کیلوبایت


پاسخ‌های آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۵۷ کیلوبایت