درود بر شما

آزمون تئوری سوم، روز چهارشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در باشگاه جوان برگزار خواهد شد.

:)


پیروز باشید


------------

آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۳۵ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۳۲ کیلوبایت


آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۳۳ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۳۳ کیلوبایت