درود بر شما

برنامه‌ی آزمون‌های تئوری به این صورت است:


آزمون تئوری سوم: چهارشنبه ۸ آبان / فقط ترکیبیات

آزمون تئوری چهارم: پنج‌شنبه ۱۶ آبان / فقط گراف

آزمون تئوری پنجم: ‌سه‌شنبه ۲۱ آبان  / فقط الگوریتم

آزمون تئوری ششم: پنج‌شنبه ۳۰ آبان / الگوریتم و گراف

آزمون تئوری هفتم: پنج‌شنبه ۷ آذر/ گراف و ترکیبیات

آزمون تئوری هشتم: پنج‌شنبه ۱۴ آذر/ همه‌ی مباحث


مکان برگزاری همه‌ی آزمون‌ها، باشگاه جوان است. همه‌ی آزمون‌ها بعدازظهر برگزار می‌شود. زمان دقیق آزمون‌ها بعدن اعلام خواهد شد.

غیبت در آزمون‌ها به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. در صورتی که زمان هر یک از آزمون‌ها برای شما مناسب نیست می‌توانید در هفته‌ی منتهی به آن آزمون به من ایمیل (goharshady[at]acm[dot]org) بزنید تا در زمان دیگری (در همان هفته) در دانشگاه یزد یا مدرسه‌ی شهید صدوقی آزمون بدهید.


موفق باشید