به نام خدا

تمرین اول شما شامل مسائل زیر است:

http://codeforces.com/problemset/problem/231/A

http://codeforces.com/problemset/problem/50/A

http://codeforces.com/problemset/problem/116/A

http://codeforces.com/problemset/problem/158/B

http://codeforces.com/problemset/problem/282/A

 

نکته‌ی اول: مهلت حل این مسائل تا روز شنبه 92/5/26 ساعت 1 بعد از ظهر می‌باشد

بنابراین لازم است دانش پژوهان قبل از ساعت یک روز شنبه، ایمیلی شامل نام و نام خانوادگی خود با ضمیمه کردن فایل HTML صفحه‌ی submissions خود در این سایت، به آدرس زیر ارسال کنند

sadathoseyni@ce.sharif.edu

 

 

نکته‌ی دوم: فایل ضمیمه شده باید نشان دهنده‌ی تلاش شما برای ارسال کد 5 سوال بالا و 2 سوال عنوان شده در تاپیک های قبلی باشد.

 

 

نکته‌ی سوم: دانش پژوهانی که قبلا در سایت codeforces و یا سایتهای دیگر فعال بوده اند و مسائل بالا برایشان بسیار آسان است گزارشی از وضعیت خود در این سایتها را به ایمیل بالا ارسال کنند. در هر صورت عدم ارسال ایمیل قابل قبول نمی‌باشد.