درود بر شما

جریمه‌ی کلاس‌ اولی‌هایی که امتحان امروز را ندادند به این شرح است:

شما می‌توانید به دلخواه خود یکی از دو مورد زیر را انتخاب کنید:

  • دو دور کلاغ‌پر دور حیاط باشگاه (فقط برای پسرها)
  • ده بار نوشتن از روی سؤالات آزمون و پاسخ‌هاشون (فقط برای دخترها)
  • اخراج از دوره‌ی آموزشی (بدون محدودیت جنسیتی)

این تصمیم در همین ساعت با اکثریت آرا (رأی موافق من و ابوالفضل و غیبت محمدمهدی) تصویب شد و فردا صبح به اجرا در خواهد آمد. توجه کنید که باید جریمه را در حضور من (یا ابوالفضل) انجام دهید. 

موفق و پیروز باشید