به نام خدا

انشا‌الله آخرین جلسات کلاس برنامه نویسی چهارشنبه 92/6/20 از ساعت 4:15 در باشگاه تشکیل خواهد شد.