به نام خدا

انشاالله جلسات سیزدهم و چهاردهم سه شنبه 92/6/12 ساعت 4 تا 7:15 در باشگاه تشکیل خواهد شد و موضوع این دو جلسه عمدتا شی گرایی خواهد بود.

همچنین روز چهارشنبه 92/6/13 کلاس برنامه نویسی تشکیل نمی‌شود.