به نام خدا

انشاالله جلسات نوزدهم و بیستم در تاریخ سه‌شنبه 92/6/19 از ساعت 4:15 تا 7:15 در باشگاه با موضوع STL تشکیل خواهد شد.