به نام خدا

انشاالله جلسات پانزدهم و شانزدهم کلاس برنامه نویسی شنبه 92/6/16 از ساعت 4 تا 7:15 در باشگاه تشکیل خواهد شد.

توصیه می‌شود کسانی که با class در محیط سی پلاس پلاس به طور کامل آشنا نیستند در این دو جلسه حضور به موقع داشته باشد.