به نام خدا

انشاالله جلسه‌ی سوم کلاس برنامه نویسی پنجشنبه 92/5/24 از ساعت 18:15 تا 19:45 تشکیل خواهد شد و موضوع ساختار های شرطی کنترلی و حلقه در این جلسه تدیس خواهد شد.

لازم است دانش پژوهان عزیز مطالب فراگرفته در جلسه‌ی اول و دوم را به صورت عملی در محیط سی پلاس پلاس تمرین کرده و سوالات خود را در جلسه‌ی آینده مطرح کنند.

همچنین این پنجشنبه استثنائا کلاس تشکیل می‌شود و برنامه‌ی کلی کلاسها بعد از ظهر روزهای شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه می‌باشد.

برای آشنایی و شروع کار در سایت codeforces.com پس از ثبت نام در این سایت، کد سوالات زیر را زده و آن را برای این سایت ارسال کرده و نتیجه‌ی داوری  کد خود را مشاهده کنید.

http://codeforces.com/problemset/problem/1/A

http://codeforces.com/problemset/problem/4/A