به نام خدا

انشاالله جلسه‌ی چهارم و پنجم بعد از ظهر روز شنبه 92/5/26 از ساعت 4 تا 7:45 برگزار می‌شود

در این دو جلسه به امید خدا بحث حلقه را تمام کرده و به مباحث آرایه و رشته (رشته در زبان سی و کلاس رشته در سی پلاس پلاس) می‌پردازیم.