به نام خدا

به امید خدا جلسات ششم و هفتم کلاس برنامه نویسی سه‌شنبه 92/6/5 از ساعت 4 تا 7:30 در باشگاه برگزار می‌شود.

مفاد این جلسات در اسرع وقت اعلام می‌شود.

همچنین از این به بعد برای نظم بیشتر سایت، مطالب مربوط به این کلاس صرفا در صفحه‌ی کلاس برنامه نویسی (و نه در صفحه‌ی اصلی و یا خانه‌ی سایت) اعلام می‌شود.