به نام خدا

از طریق این لینک می‌توانید تصویر صفحه کلید United States-Dvorak را در یافت کنید.

از طریق این لینک می‌توانید ویرایشگر Dev-Cpp را دریافت کنید.