به نام خدا

به امید خدا در جلسات ششم و هفتم مبحث اشاره گر و همچنین مبحث ورودی / خروجی ارائه خواهد شد و در صورتی که فرصتی باقی ماند مبحث تابع را شروع می‌کنیم.