درود

نخستین آزمون تئوری امسال روز پنج‌شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. زمان آزمون ۳ ساعت است و همه‌ی پرسش‌های آن با استفاده از مطالبی که تا کنون به شما تدریس شده است قابل حل است.

اطلاعات بیش‌تر در مورد زمان و مکان آزمون به زودی اعلام خواهد شد.


پیروز و سربلند باشید