درود بر شما
این هفته، به دلیل برگزاری کلاس‌های ابوالفضل و آرش، کلاس‌های من و محمدمهدی و آزمون تئوری برگزار نخواهد شد.
:)