روز پنج‌شنبه (پس فردا) ساعت 10 صبح برگزار می‌شه. :)