سلام


زمان:

یک‌شنبه و سه‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده، از ساعت ۱۶ تا ۲۰


مکان:

باشگاه جوان


برنامه:

آمادگی برای مرحله ۳

حل کردن سؤال‌های سال‌های قبل

حل کردن چند سؤال از Project Euler