سلام

کلاس‌های بعد از عید از صبح 3 فروردین 94 به طور رسمی شروع میشه.  لطفا حتما حضور داشته باشید.

در ادامه‌ی کلاس 27 ام، فردا 29 اسفند ساعت 17 هم کلاس خواهیم داشت. حضور برای همگان آزاده. 

(محل برگزاری همه‌ی کلاس‌ها باشگاه جوان، کوچه‌ی حنا)


موفق باشید.